KURUMSAL EĞİTİMLER

SÜRE: 1 - 2 Gün

ETKİN İLETİŞİM EОİTİMİ

EОİTİMİN AMACI: Kullandığınız dil ve sözcüklerin bütün davranışlarımızı nasıl programladığını ve bunun da dünya deneyimlerimizi nasıl etkilediğinin farkına varabilmek. Önce kendi iç iletişiminizi sağlayarak, sonra aile, arkadaş ve iş yaşamımızdaki insanlarla iletişim etkinliğimizi önemli ölçüde arttırabilmek

EОİTİM İÇERİОİ

 • İletişim nedir?
 • İletişimin genel döngüsü
 • İnsanların algı farklılıkları ve buna bağlı tepki farklılıkları
 • Etkili iletişime giriş,
 • Temsil Sistemleri
 • İletişimde beden dilinin önemi: Uyum ve ahenk (Rapport)
 • İletişimde bilinçaltı düzeyde tutarlılık
 • Kalibrasyon (gözlemle ölçüm becerisi)
 • Takım iletişimi ve takım ruhu
 • İletişim ve Uyumun Önemi
 • Empati
 • Dinlemenin Büyüsü / Etkin Dinleme
 • İletişimde Geri Bildirimin Önemi