THE RECONNECTION (TEKRAR BAĞLANTI)

THE RECONNECTING™ [Tekrar Bağlantı ™]

EĞİTMEN: Orkun SEYHAN

Bazen akupunktur hatları olarak adlandırılan, bedenlerimizdeki meridyen hatları gezegeni çevreleyen hatlara bağlı idi. Bu hatlar bizi tüm evrene bağlayan daha büyük enerji hatlarına  bağlamak için dizayn edildi. Zamanla bu hatlar ile bağlantımız koptu.

Tekrar Bağlantı™, şifa ve en sonunda tekamülümüz için eşsiz titreşim seviyelerini ve frekansları standartlaştırmamızı sağlayan “yeni” axiatonal hatları getirir. Bu axiatonal hatlar, insan bedeninin yenilenme fonksiyonları için temel enerjiyi çeken paralel – boyuttaki dolaşım sisteminin bir parçasıdır. Tekrar Bağlantı, bu yeni hatları getirir ve aktive eder, böylece ışık ve bilgi değişimini, DNA ipliklerinin tekrar bağlanmasını ve “liflerin/tellerin” yeniden bütünleşmesini sağlar.

Reconnective Healing® ilk kez burada gezegen üzerinde olan bir şifa formudur. Bizi, varlığımızın bütünlüğüne ve kim olduğumuza yeniden bağlarken, evrenin bütünlüğüne de yeniden bağlar. Sadece şifa frekanslarının yeni bir seti vasıtası ile değil aynı zamanda tamamen yeni bir bant genişliği vasıtası ile bizi evrene ve özümüze yeniden bağlayabildiği düşünülüyor. Onun varlığının realitesi kendisini uygulamada olduğu kadar, bilim laboratuarlarında da kendisini açıkça gösterdi.

The Reconnection™ (Tekrar Bağlantı), Tekrar Bağlantı Şifasının gerçekleşmesini sağlayan, evrene yeniden bağlanma işlemidir. Bu şifalar ve tekamül frekansları, ışık ve bilgi spektrumu vasıtası ile getirilen yeni bant genişliğindendir. Reconnection™ vasıtası ile ışık ve bilginin bu yeni seviyeleri ile etkileşebiliyoruz ve ışık ve bilginin bu yeni seviyeleri vasıtası ile yeniden bağlantı kurabiliyoruz. Bu yeni bir şeydir. Bu farklıdır. Bilimseldir.

RECONNECTIVE HEALING [Tekrar Bağlantı Şifası®]

EĞİTMEN: Orkun SEYHAN

Tekrar Bağlantı Şifası®, bedenin, zihnin ve ruhun şifalanmasını sağlayan yeni frekansları kullanan, çoğu zaman yaşam- değiştirici bir deneyimdir. Diğer tekniklerden farklı şekilde, Tekrar Bağlantı Şifası, karşılaştığınız herhangi bir tekniğin ötesindedir.

Bu oldukça hissedilebilir olan enerjiler, seansınızın başlangıcında Tekrar Bağlantı Şifası Uygulayıcınız™ tarafından başlatılır ve seansınız sona erdikten uzun süre sonra da sizinle çalışmaya devam eder. Bu seanslara katılımınız ile, öncesinden daha yüksek bir frekansa uyumlanır, ve bu frekansta olursunuz.

Uygulayıcılar, şifa sürecinin başlamasını aktive eden evrensel enerjinin yeni frekanslarına erişir ve kullanırlar. Şifa çok boyutlu seviyede gerçekleşir – fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal. Bu yöntem çok boyutlu frekansların kullanılması ile gerçekleştirilir.

Tekrar Bağlantı Şifası sizi, insan bedeninin yenilenme fonksiyonları için temel enerjiyi çeken beşinci – boyut dolaşım sistemine bağlar. Şifa ve tekamül için eşsiz titreşim seviyeleri ve frekanslarını standardize etmemizi sağlayan ‘yeni’ axiatonal hatları getirir.

Reconnective Healing’i Deneyimlemek

Herkesin Reconnective Healing ile deneyimi eşsizdir. Çoğu zaman tek seansta iyileşmeler bildirilmiştir, ve bazen şifanın ortaya çıkması biraz uzun zaman alır.

Bildirilen RH Deneyimleri

  • Bedende enerjinin hareket etmesi
  • Hastalık ve rahatsızlıkların daimi olarak ortadan kaybolması
  • Evren ile “birlik” hissi
  • Şifa seansları sırasında odada meleklerin varlığını hissetmek
  • Bilinçaltı duygusal travmadan tamamen iyileşme
  • Tam bir gevşeme hissi
  • İçsel vizyonlar
  • Seans boyunca güzel renkli görsel imgeler
  • Huzur